Menu

کود-دهی

Frappè

Espresso and lightly frosted milk

$2.7

کود-دهی

Frappè

Espresso and lightly frosted milk

$2.5

کود-دهی

Frappè

Espresso and lightly frosted milk

$3.5

کود-دهی

Frappè

Espresso and lightly frosted milk

$2.0

سفارش برای
خانه

با گسترش روزافزون تجارت اینترنتی در دنیا، شرکت بر آن شد که وب سایت تخصصی خود را به منظور ارائه محصولات و برخی خدمات به صورت آنلاین برگزار کند و به این ترتیب محدوده خدمات رسانی خود را به کل کشور تعمیم دهد.​